Sunday, 29 April 2007

Rosie Burt & Janet Mills:«The ebb and flow of learning at a conservatoire: a case-study»

Studien er delt i tre hoveddeler:
DEL I: Lære å utøve
DEL II: Sally sin historie
DEL III: "Implikasjoner " rundt og i musikkutdanning (hva som påvirker elevens utviklingsprogresjon i musikkutdannelsen)
Aktuelle problemstillinger i forhold til prosjektet:
- hvordan trener man opp musikkstudenter til å bli utøvende musikere?
- hvordan kan musikerne utvikle seg ytterligere?
- kan funnene i dette prosjektet ha en overføringsverdi til andre fagområder?

Øvrig informasjon om prosjektet:
o startet opp i 2004
o har et parallellprosjekt som er mer konsentrert rundt sjangre: popmusikk, skotsk musikk, klassisk.
o Det deltar til sammen 100 studenter i prosjektet, 20 av disse blir intervjuet hvert år.
o Forholdet mellom utdanningsinstitusjon, studenter og lærere blir utredet i denne studien, men dette foredraget konsentrerer seg om den delen som går på studenter, med vekt på èn informant: Sally som de har fulgt gjennom 3 år
o både kvalitative og kvantitative metoder er brukt i arbeid med datainnsamling

DEL I: Lære å utøve:
Man har i dette prosjektet ønsket å undersøke hvordan studenter responderer på ekspansiv læring, altså læring utenfor studenten sitt "vante" område, denne læringsstrategien går vekk fra praksisen som vektlegger betydningen av øvingsmengde for elevens progresjon ("Practise makes perfect"). (teori: Expansive Learning, Fuller & Undwin, 2003) De har også ønsket å se på hvordan sosiologiske faktorer spiller inn i forhold til utvikling av studentens studieforløp og utøvende praksis (karriere) (bygger på teori rundt sosiologiske ideer: Sociological notions of career, Stebbins, 1970, Young and Valach, 1996)

DEL II: Sallys historie
Sally er pianist, 21 år og internasjonal student ved konservatoriet. Hun har drømt om å bli pianist siden hun var svært ung, og er sikker på at det er dette hun vil drive med. Men selv om hun har en klar visjon om at hun ønsker å bli en utøvende pianist, mener hin at hun ikke kan identifisere seg med den profesjonelle utøverrollen og kalle seg en pianist før hun har utrettet noe og "har noe å vise til. Hun identifiserer seg altså med studentrollen hvor hun er i utvikling og på vei mot å bli en utøvende musiker. Andre faglige interesser Sally har er språk, musikkhistorie og musikkteknologi.

Sallys læringsprogresjon
Hovedmomenter:
Læring basert på utøving/opptreden: evaluering av egen prestasjon

- Personlige omstendigheter og forandringer i disse:
a) økonomiske bekymringer/vanskeligheter
b) problemer med tilpasning og bekvemmelighet (lang reisetid fra bosted til skole, prioritering av tid med venner, øvingstid, tid til å sove etc.)

- Skifte av instrumentallærer og instrument

- Dybde/Bredde-aspektet (fordypning eller "flere ben å stå på"): dagens musikkstudenter er opptatt av å ha større bredde for å kunne fungere bedre i yrkeslivet etter endte studier.

- Refleksiv læring: Evaluering av egen prestasjon og foretagende
a) forberedelse
b) å lære av feiltrinn (enten egne eller medstudenters/andre utøveres)
c) hvorvidt man har glede av det man holder på med (eks.opptreden)
d) evnen til å tro på seg selv og komme over dårlige perioder eller feiltrinn og jobbe videre.
Rom for læring:
Sally setter stor pris på at de personlige omstendighetene som bosted og tid til venner etter hvert bedrer seg slik at hun har mulighet til å fokusere på musikken og studiene sine. Siden hennes personlige situasjon ikke har vært like komfortabel fra begynnelsen av studiene (grunnet blant annet at hun bodde langt borte fra konservatoriet) setter hun desto mer pris på at disse tingene fungerer når hun finner seg til rette og får mulighet til å bo nærmere studieinstitusjonen.

- Læring hvor lærer gjør veien til progresjon "lettere"
Sally mener viktige egenskaper for en instrumentallærer blant annet er å være lidenskapelig (pedagogisk stil) og at læreren er relativt ung. 1. året på konservatoriet er hun misfornøyd med pianoundervisningen fordi pianolæreren hennes ofte er borte på andre oppdrag. Undervisningen får derfor ikke den kontinuiteten den burde ha slik at Sally får den oppfølgingen og veiledningen hun ønsker.


DEL III: "Implikasjoner " rundt og i musikkutdanning (hva som påvirker elevens utviklingsprogresjon i musikkutdannelsen)
- personlige omstendigheter
- rollen til instrumentallærer
- mulighet, vilje, evne til å øve
- motivasjon
- ekspansiv læring (utvikling av kunnskapsområde og identitet rundt det å være utøver/musiker/student)

Blogg av: Marion og Bernhard

1 comment:

Jon Inge said...

Einig i at ein treng ein inspirerande lærar eller andre for å gidde å øve. Dersom ingen høyrer framgang utanom ein sjølv er det korkje inspirasjon eller eit press til å bli betre til stades. Eg merkar sjølv at eg øver mindre jo lengre tid det går mellom gitartimer eller øving med band. Det å øve alternativt kan vere ein bra avveksling slik at motivasjonen blir holdt oppe. Det kan likevel også vere meiningslaust dill dall. Drama øvelsane studentane i videoen som vart syna virka på meg som meiningslaust dill dall. Etter å ha studert drama i halvanna år veit eg at det er ingen fag med meir dill dall enn drama. Skjønt musikk har mykje dill dall også. Definisjon dill dall: Ting du gjer som virkar meiningslaust og latterleg, og som seinare viser seg å være nettopp det.