Thursday, 1 May 2008

University education for music teachers and performers in folk and world music – The Malmö model. Ved Pär Moberg, Sweden

Pär Moberg begynte sin presentasjon med å snakke litt om historien til universitetsutdanningen innenfor folk og world music i Sverige. Han så også på forskjellige læresteder i Malmö området som tilbyr denne, og satte dem inn i en tidslinje. Utdanningen er relativt ny, og det jobbes kontinuerlig for å gjøre den bedre ved å sette spørsmålstegn ved dagens praksis. Eksempelvis nevnes opptaket til studiet som et område hvor det er rom for forbedring. Da det både legges vekt på ferdigheter på instrumentet, og på musikkteori, faller mange lovende instrumentalister igjennom. Andre utfordringer et ungt studium sliter med er å finne et pensum som er godt og relevant for hele elevmassen. Spesielt med en elevmasse som trakterer alt fra sitarer til marimba og hardingfele.

Moberg peker også på fordommer en folkemusikkutdanning møter på. Fra gammelt av hersker det en holdning om at folkemusikk ikke skal kommersialiseres, men være et verktøy i hverdagen. Ulik musikk er knyttet til ulike oppgaver og hendelser, og skal i utgangspunktet ikke fremføres i en utøver-tilskuer setting. Folkemusikken har også vært regnet som mindre verdifull enn den klassiske musikken, og både utøvere og tilhørere sliter med disse gamle forestilningene.

Allikevel har arbeidet gjort i Malmö båret frukter, og Moberg peker på gledelige fremskritt som er kommet som et resultat av at folkemusikken er tatt inn i universitetene. Blant annet har folkemusikere fått tilgang til et nytt arbeidsmarked som musikklærere. De har en bredere aksept blant folk, og har større muligheter for hjelp gjennom offentlige midler. Det eksperimenteres i større grad på tvers av sjangere, og gamle sannheter rundt musikk og musikkutdanning utfordres. Og ikke minst er musikkutdanningen mer relevant da den gjennspeiler menneskene i samfunnet bedre.

Så hva er Malmö modellen? Dette er vanskelig å sette fingeren på, men Moberg nevner noen stikkord.
- Det er viktig å holde et nært samarbeid mellom musiker- og lærerutdanningen.
- Det er viktig å holde et spesielt fokus på det musikalske aspektet ved lærerutdanningen.
-Det er viktig å finne en balanse mellom å grave i sin egen tradisjon, og å se på andres tradisjon.
Videre er Malmö et veldig egnet sted for at slik kulturutveksling skal fungere, da Malmö er en multikulturell by med et levende musikkmiljø.

No comments: